STRATEGIE EXECUTIE PUBLICATIES

TOONAANGEVENDE PUBLICATIES OVER STRATEGIE EN EXECUTIE


Strataegos Consulting publiceert artikelen en papers op gebied van strategisch management met een speciale focus op strategie executie publicaties. Hieronder vindt artikelen over strategie ontwikkeling, strategie executie, organisatieverandering en strategische planning en control. De meeste artikelen zijn gebaseerd op het proefschrift van Dr. Arnoud van der Maas over strategie executie in een internationale context. Dit promotieonderzoek is verricht aan Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit – één van de top 5 business schools in Europa. Zijn onderzoek naar strategie implementatie is nog steeds één van de meest uitgebreide onderzoeken tot op vandaag.


GOEDE PRAKTIJKEN VOOR STRATEGIE EXECUTIE

Ons doel is om goede praktijken te verspreiden die bestuurders en managers helpen om succesvol strategieën te ontwikkelen en uit te voeren. Onderzoek na onderzoek toont aan dat strategie executie wereldwijd één van de belangrijkste uitdagingen is voor topmanagers. Ondanks het cruciale belang voor iedere organisatie blijft onderzoek naar strategie executie beperkt. Strategisch management onderzoek en praktijk heeft zich traditioneel voornamelijk gericht op strategieontwikkeling terwijl de echte uitdaging in strategie executie ligt.

GERICHT OP BESTUURDERS EN MANAGERS WERELDWIJD

Onze publicaties zijn gericht op bestuurders en managers met strategie en strategie executie verantwoordelijkheden over de gehele wereld. Onze publicaties hebben een wereldwijde oriëntatie omdat ze zijn gebaseerd op interviews en workshops met bestuurders en managers over de wereld. Hierdoor zijn onze publicaties relevant voor bestuurders en managers over de gehele wereld. Op gebied van strategie executie is dit uniek aangezien de meeste publicaties zijn gebaseerd op onderzoek in de Verenigde Staten of West Europa.

GEBASEERD OP TOONAANGEVEND ONDERZOEK

Onze publicaties zijn gebaseerd op ons toonaangevend onderzoek in strategie en strategie executie maar zijn geaard in onze strategie consulting praktijk. De meeste publicaties zijn gebaseerd op het promotieonderzoek naar strategie executie door Dr. Arnoud van der Maas. Onze publicaties zijn gebaseerd op de ervaring, inzichten en goede praktijken van meer dan honderd bestuurders en managers in een grote diversiteit van organisaties in de private en publieke sector.


BELANGRIJKSTE PUBLICATIES

PUBLICATIES IN STRATEGIE EN STRATEGIE EXECUTIE


SUCCESVOLLE STRATEGIE IMPLEMENTATIE
SUCCESVOLLE STRATEGIE IMPLEMENTATIE

Zelfs de beste strategie heeft pas waarde indien succesvol uitgevoerd. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de meeste strategische implementaties mislukken. Dit artikel presenteert het Strategie Implementatie Model met 18 succesfactoren voor strategie uitvoering. Het model biedt managers en bestuurders handreikingen, inzichten en goede praktijken om hun strategie succesvol uit te voeren.

Lees meer
SUCCESFACTOREN VOOR STRATEGIE EXECUTIE
SUCCESFACTOREN VOOR STRATEGIE EXECUTIE

Strategie executie blijft wereldwijd een grote uitdaging voor managers en bestuurders. Slechts 14 procent van wereldwijde CEOs vindt de eigen organisatie effectief in strategie executie. In dit artikel presenteren wij negen succes factoren voor succesvolle strategie executie. De succesfactoren bieden managers handreikingen, inzichten en goede praktijken om hun strategie succesvol uit te voeren in hun organisatie.

Lees meer
WAAROM STRATEGIE IMPLEMENTATIES MISLUKKEN
WAAROM STRATEGIE IMPLEMENTATIES MISLUKKEN

Al decennia blijkt uit vele wetenschappelijke onderzoeken dat de meeste strategie implementaties mislukken. Het zogenoemde ‘implementatie probleem’ - de maar al te vaak voorkomende mislukking om verandering te realiseren nadat een ogenschijnlijk goede strategie is ontwikkeld. Dit artikel presenteert zeven valkuilen die bestuurders en managers moeten vermijden om hun strategie tot een succes te maken.

Lees meer

PROEFSCHRIFT STRATEGIE IMPLEMENTATIE
PROEFSCHRIFT STRATEGIE IMPLEMENTATIE

Strategie implementatie is van groot belang voor iedere organisatie. Goed geformuleerde strategieën en beleid leiden alleen tot succesvolle resultaten indien succesvol uitgevoerd. Dit proefschrift onderzoekt het succes en falen van strategie- en beleidsimplementatie binnen publieke en private organisaties. Uit dit onderzoek komen 24 factoren naar voren voor sucesvolle organisatieverandering.

Lees meer
SUCCESFACTOREN VOOR ORGANISATIEVERANDERING
SUCCESFACTOREN VOOR ORGANISATIEVERANDERING

Succesvolle organisatieverandering is cruciaal voor iedere organisatie. Om te overleven moeten organisaties zich voortdurend aanpassen aan de continue veranderende omgeving. Al decennia blijkt uit onderzoek dat de meeste organisatieveranderingen niet de gewenste resultaten behalen. Dit artikel presenteert het Change Management Model met zeven succesfactoren voor organisatieverandering.

Lees meer
STRATEGISCHE PLANNING EN CONTROL
STRATEGISCHE PLANNING EN CONTROL

Bestuurders hebben vaak onvoldoende controle over de eigen organisatie. Veel organisaties hebben een fundamentele breuk tussen de ontwikkeling van de strategie en de uitvoering ervan. Dit artikel presenteert een compleet strategisch sturingsmodel wat bestuurders en managers in staat stelt om strategieontwikkeling en executie op een geïntegreerde manier te managen en zo hun organisaties bestuurbaar te maken.

Lees meer