STRATEGIE EXECUTIE ONDERZOEK

TOONAANGEVEND ONDERZOEK NAAR STRATEGIE EXECUTIE


Strataegos Consulting verricht wetenschappelijk onderzoek naar strategisch management met een speciale focus op strategie executie. Het doel van ons onderzoek naar strategie executie is om bij te dragen aan een beter begrip van dit complexe fenomeen en het verspreiden van inzichten en goede praktijken over strategie executie. Wij richten ons met name op succes en faalfactoren bij het ontwikkelen en uitvoeren van strategieën binnen de publieke en private sector.


STRATEGIE WAARDELOOS ZONDER EXECUTIE

Strategie en strategie executie zijn cruciaal voor iedere organisatie. Organisaties moeten zich continue aanpassen aan hun steeds sneller veranderende omgeving om te overleven. Een effectieve strategie stelt een organisatie in staat om zich aan te passen aan haar omgeving. Deze strategie moet vervolgens uitgevoerd worden in de organisatie om tot resultaten te leiden. Zelfs de beste strategie is waardeloos zonder succesvolle executie. Het vermogen om een nieuwe strategie snel en effectief te ontwikkelen en uit te voeren is het verschil tussen succes en falen voor organisaties in turbulente omgevingen.

MEESTE STRATEGIE EXECUTIES MISLUKKEN

De meeste strategieën mislukken tijdens de implementatiefase. Maar liefst 60 a 90 procent van organisaties slagen er niet in om hun strategieën effectief uit te voeren. Veel organisaties hebben een fundamentele breuk tussen de formulering van hun strategie en de uitvoering ervan in de dagelijkse praktijk. Het zo genoemde strategie executie probleem: de maar al te vaak voorkomende mislukking om verandering te bewerkstellingen nadat een schijnbaar levensvatbaar strategisch plan is ontwikkeld.
PROMOTIEONDERZOEK STRATEGIE EXECUTIE

Ons onderzoek bouwt verder op het promotieonderzoek van Dr. Arnoud van der Maas. Arnoud ontving de graad van doctor in strategisch management van Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. Rotterdam School of Management behoort tot de top 5 van beste business schools in Europa.

In zijn promotieonderzoek naar strategie executie identificeerde hij 18 succesfactoren die van invloed zijn op het succes van een strategie implementatie in publieke en private organisaties. Deze 18 succesfactoren voor strategie executie zijn samengebracht in het Strategie Executie Model. Het strategie executie model biedt managers handreikingen, inzichten en goede praktijken om hun strategieën succesvol uit te voeren.

Simple Share Buttons