STRATEGIE CONSULTING

WIJ HELPEN ONZE KLANTEN BIJ HET ONTWIKKELEN EN IMPLEMENTEREN VAN STRATEGIE


Strataegos Consulting is een adviesbureau gespecialiseerd in strategie consulting en strategie executie. Strataegos Consulting is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve strategieën die organisaties in staat stellen om duurzame waarde te creëren voor klanten, medewerkers en maatschappij. Wij combineren state of the art wetenschappelijke kennis met praktische ervaring in strategie consulting. Wij adviseren, verrichten wetenschappelijk onderzoek en verzorgen lezingen op gebied van strategie en executie.


STRATEGIE CONSULTING

ONTWIKKEL EEN INNOVATIEVE STRATEGIE DIE WAARDE CREERT VOOR KLANTEN, MEDEWERKERS, STAKEHOLDERS EN SAMENLEVING


In tijden van economische crisis is het voor organisaties belangrijker dan ooit om een goede strategie te hebben en deze daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. Om te overleven moeten organisaties hun strategie steeds aanpassen aan de continue veranderende omgeving. Wij helpen bedrijven en instellingen met het ontwikkelen en realiseren van innovatieve strategieën die hen in staat stellen om duurzame waarde te creëren voor klanten, medewerkers en maatschappij. Wij maken eerst een grondige en op feiten gebaseerde strategische analyse van de externe omgeving, de interne organisatie en de huidige strategie van de organisatie. Onderdeel van de strategieontwikkeling is het analyseren van primaire processen en de structuur en cultuur van de organisatie. Hierbij betrekken wij medewerkers, klanten en andere belanghebbenden om de onderbouwing van de strategie en de toewijding aan de strategie te verhogen.


STRATEGIE IS ESSENTIEEL VOOR SUCCES

De omgeving van organisaties is steeds sneller aan het veranderen. Ontwikkelingen zoals de globalisering van markten, radicale technologische veranderingen, deregulering, privatisering van publieke organisatie en de huidige economische recessie zorgen voor een grote druk op organisaties om te veranderen. In dergelijke turbulente omgevingen is het cruciaal voor organisaties om snel en effectief te kunnen veranderen om succesvol te blijven of te overleven. Het vermogen om een strategie snel en effectief te ontwikkelen en uit te voeren is voor organisaties steeds meer het verschil tussen succes en falen in de huidige turbulente omgeving.

ONTWIKKEL UW STRATEGIE

Wij helpen onze klanten bij het ontwikkelen van innovatieve strategieën die duurzame waarde creëren voor klanten, medewerkers, stakeholders en maatschappij. Wij maken eerst een grondige en op feiten gebaseerde strategische analyse van de externe omgeving, de interne organisatie en de huidige strategie van de organisatie. Onderdeel van de strategieontwikkeling is het analyseren van primaire processen en de structuur en cultuur van de organisatie. Hierbij betrekken wij medewerkers, klanten en belanghebbenden om de onderbouwing van de strategie en de toewijding aan de strategie te verhogen.


HET STRATAEGOS STRATEGIE SYSTEEM

Onze strategie consulting aanpak is gebaseerd op het Strategie Systeem. Dit system is ontwikkeld door Dr. Arnoud van der Maas tijdens zijn promotieonderzoek aan Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit – één van de top 5 business schools in Europa. Het Strategie Systeem beschrijft de zes stappen van strategie ontwikkeling: strategie analyse, externe analyse, interne analyse, SWOT-analyse, strategische opties en strategie keuze. Wij ondersteunen onze klanten bij het doorlopen van deze zes stappen om tot een gedegen strategie te komen.
STRATEGIE EXECUTIE CONSULTING

IMPLEMENTEER UW STRATEGIE OM UW ORGANISATIE TE VERANDEREN EN CONCURRENTIEVOORDEEL TE BEHALEN.


Zelfs de beste strategieën hebben pas waarde als ze succesvol worden uitgevoerd. Maar liefst 90 procent van organisaties slagen er niet in om hun strategieën effectief uit te voeren. Veel organisaties hebben een fundamentele breuk tussen de formulering van hun strategie en de uitvoering hiervan in de dagelijkse praktijk. Wij helpen bedrijven en instellingen om hun strategieën in hun organisatie door te voeren. Allereerst vertalen wij de strategie naar een implementatieplan met duidelijke doelstellingen, activiteiten, processen en verantwoordelijkheden. Vervolgens begeleiden wij de daadwerkelijk uitvoering van de strategie. Wij helpen onze cliënten om de structuur en strategie op elkaar af te stemmen, de cultuur te veranderen en de medewerkers te mobiliseren en strategische planning en control systemen te bouwen.


DE MEESTE STRATEGIE EXECUTIES MISLUKKEN

Zelfs de beste strategieën hebben pas waarde als ze succesvol worden uitgevoerd. De meeste strategieën mislukken tijdens de implementatiefase. Maar liefst 60 a 90 procent van organisaties slagen er niet in om hun strategieën effectief uit te voeren. Veel organisaties hebben een fundamentele breuk tussen de formulering van hun strategie en de uitvoering ervan in de dagelijkse praktijk. Het zo genoemde strategie executie probleem: de maar al te vaak voorkomende mislukking om verandering te bewerkstellingen nadat een schijnbaar levensvatbaar strategisch plan is ontwikkeld.

IMPLEMENTEER UW STRATEGIE

Wij helpen bedrijven en instellingen om hun strategie succesvol in hun organisatie door te voeren en concurrentievoordeel te behalen. Wij vertalen de strategie naar een concreet implementatieplan met duidelijke doelstellingen, activiteiten, processen en verantwoordelijkheden. Vervolgens begeleiden wij de daadwerkelijke uitvoering van de strategie en monitoren en sturen de voortgang. Tenslotte helpen wij onze cliënten om de structuur en strategie op elkaar af te stemmen, de cultuur te veranderen en de medewerkers te mobiliseren en strategische planning en control systemen te bouwen.


HET STRATAEGOS STRATEGIE EXECUTIE MODEL

Wij helpen onze cliënten bij de executie van hun strategie met behulp van ons Strategie Executie Model. Dit model is ontwikkeld door de oprichter van Strataegos Consulting – Dr. Arnoud van der Maas. Het model is ontwikkeld op basis van zijn promotieonderzoek aan Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit – één van de top 5 business schools in Europa. Het Strategie Executie Model stelt managers en bestuurders in staat om een van de belangrijkste management uitdagingen te overwinnen – succesvolle strategie executie. Het model kent 18 succesfactoren die zijn gegroepeerd in de vijf bouwstenen van succesvolle strategie executie. Deze vijf bouwstenen zijn de strategie, de executie van de strategie, de organisatie, de mensen die de strategie moeten uitvoeren en de systemen die nodig zijn om de executie te ondersteunen.
STRATEGIE MANAGEMENT

ORGANISEER EEN STRATEGIE MANAGEMENT SYSTEEM OM STRATEGIE ONTWIKKELING EN EXECUTIE GEINTEGREERD TE MANAGEN.


Bij veel organisaties ontbreekt een effectieve planning en controlcyclus die managers en bestuurders in staat stelt om strategieontwikkeling en implementatie op een geïntegreerde manier te managen. Veel organisaties slagen er niet in om hun strategie te vertalen naar operationele doelstellingen en activiteiten. Daarnaast ontbreekt vaak de juiste en tijdige managementinformatie die managers en bestuurders in staat stelt om de organisatie effectief te besturen. Wij helpen organisaties bij de implementatie van een effectief planning en control systeem wat bestuurders en managers in staat stelt om zowel strategieontwikkeling als implementatie te managen en op elkaar af te stemmen. De meeste strategieën mislukken in de executie fase omdat strategie ontwikkeling en strategie executie los van elkaar worden gezien. Ons strategie management systeem is een sturingsmodel om de organisatie in staat te stellen om haar strategie en doelstellingen te realiseren.


VEEL ORGANISATIES HEBBEN GEEN STRATEGIE MANAGEMENT

Bij veel organisaties ontbreekt een effectief strategie management systeem wat managers en bestuurders in staat stelt om strategieontwikkeling en implementatie op een geïntegreerde manier te managen. Veel organisaties hebben een fundamentele breuk tussen de ontwikkeling van hun strategie en de uitvoering ervan in de dagelijkse praktijk. Hierdoor slagen veel organisaties er niet in om hun strategie te vertalen naar operationele doelstellingen en activiteiten. Daarnaast ontbreekt vaak de juiste en tijdige managementinformatie die managers en bestuurders in staat stelt om de organisatie effectief te besturen. Hierdoor hebben bestuurders onvoldoende controle over de eigen organisatie.

MANAGE STRATEGIE EN EXECUTIE

Wij helpen organisaties bij de implementatie van een strategie management systeem wat bestuurders en managers in staat stelt om zowel strategieontwikkeling als implementatie te managen en op elkaar af te stemmen. De meeste strategieën mislukken in de executie fase omdat strategie ontwikkeling en strategie executie los van elkaar worden gezien. Ons strategie management systeem is een sturingsmodel wat organisaties in staat stelt om haar strategie en doelstellingen te realiseren. Wij helpen onze cliënten met het organiseren van een jaarlijkse strategie management cyclus die de strategie analyseert, ontwikkeld en de uitvoering ervan monitort en bijstelt. Op deze manier kunnen bestuurders hun organisatie bestuurbaar maken.


HET STRATAEGOS STRATEGIE MANAGEMENT SYSTEEM

Onze strategie management advisering is gebaseerd op ons Strategie Management Systeem. Dit systeem is ontwikkeld door Strataegos oprichter Dr. Arnoud van der Maas. Dit systeem is ontwikkeld tijdens zijn promotieonderzoek aan Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit – één van de top 5 business schools in Europa. Het Strategie Management Systeem stelt organisaties in staat om hun strategie te plannen en te managen maar ook hun strategie en executie te monitoren en bij te sturen om een duurzame verbetering van bedrijfsprestaties te realiseren.