PRESENTATIE STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN

Strataegos Consulting,presentatie strategie implementatie succesfactoren

PRESENTATIE STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN

februari 23, 2018
|
0 Comments
|

Leer hoe u strategie succesvol strategie kunt implementeren met deze presentatie Strategie Implementatie Succesfactoren. Strategie implementatie – het daadwerkelijk uitvoeren en realiseren van de doelen van een strategie – blijft een grote uitdaging voor bestuurders en managers. Veel organisaties lukt het maar niet om een nieuwe strategie om te zetten in daadwerkelijke resultaten. Hierdoor zijn organisaties maar moeilijk te veranderen. Dit is een groot probleem in een wereld waar de veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. 

Om bij te dragen aan dit belangrijke probleem heb ik onderzoek verricht naar de redenen waarom strategie implementaties wel slagen. Zo heb ik diepte-interviews gehouden met bestuurders en managers uit publieke en private organisaties over de wereld. Uit dit onderzoek kwamen negen succesfactoren voor strategie implementatie naar voren.

De Strategie Executie Agenda

In deze presentatie Strategie Implementatie Succesfactoren presenteer ik de Strategie Executie Agenda met negen succesfactoren voor strategie implementatie. De succesfactoren voor strategie implementatie bieden managers handreikingen, inzichten en goede praktijken om hun strategieën succesvol ten uitvoer te brengen.

 

succesfactoren-voor-strategie-executie

 

Managers en bestuurders dienen rekening te houden met deze succesfactoren voor strategie executie om hun strategie tot een succes te maken. De Strategie Executie Agenda biedt managers handreikingen, inzichten en goede praktijken voor succesvolle strategie executie.

PRESENTATIE STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN

Presentatie Strategie Implementatie Succesfactoren

Goede praktijken gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

Deze presentatie Strategie Executie Succesfactoren is gebaseerd op mijn onderzoek naar strategie executie aan Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit – één van de top business schools in Europa. Dit onderzoek is gericht op de redenen voor succes of falen van strategie implementatie of strategie executie.

Al decennia blijkt uit onderzoek dat de meeste strategieën mislukken tijdens de implementatiefase. Het komt maar al te vaak voor dat een ogenschijnlijk goede strategie niet tot de gewenste resultaten leidt. Dit wordt ook wel het strategie implementatie probleem genoemd. Hierdoor zijn de meeste organisaties maar beperkt in staat om de strategie te veranderen. Dit is een groot probleem in hedendaagse turbulente bedrijfsomgevingen waarin snelle strategische verandering noodzakelijk is om te overleven.

Ondanks het cruciale belang van strategie implementatie voor iedere organisatie en de hoge kans van mislukking blijft onderzoek naar dit onderwerp beperkt. Van oudsher is het meeste strategieonderzoek gericht op strategieontwikkeling terwijl de echte uitdaging in strategie implementatie ligt.

De Strategie Spiraal

Mijn onderzoek naar strategie executie identificeerde 15 succesfactoren die van invloed zijn op het succes van een strategie implementatie in publieke en private organisaties. De succesfactoren zijn gebaseerd op meer dan honderd diepte-interviews met bestuurders en managers over de gehele wereld in zowel de publieke en private sector. De inzichten en goede praktijken die hieruit voortkwamen zijn gebundeld in de Strategie Spiraal – een strategie management raamwerk. Volgens dit model is een succesvolle strategie het gevolg van vijf samenhangende elementen: de ontwikkeling van de strategie, de executie van de strategie, de bijsturing van de strategie, het aanpassen van de organisatie, en het mobiliseren van de mensen die de strategie tot een succes moeten maken.