PRESENTATIE DE AFDELING STRATEGIE MANAGEMENT

Strataegos Consulting presentatie

PRESENTATIE DE AFDELING STRATEGIE MANAGEMENT

februari 23, 2018
|
0 Comments
|

Veel organisaties hebben geen effectief proces voor strategie management waarmee ze hun strategie kunnen vertalen in concrete resultaten. De afdeling Strategie Management is verantwoordelijk voor het integraal managen van strategieontwikkeling, strategie executie en strategie control. Leer in deze presentatie De Afdeling Strategie Management hoe uw organisatie een effectieve afdeling strategie management kan organiseren waarmee u strategieontwikkeling en implementatie op een geïntegreerde manier kunt managen en de doelen van de organisatie kan realiseren.

Strategieverandering cruciaal in hedendaagse bedrijfsomgevingen

Bedrijfstakken worden continue verstoord door startups, nieuwe technologieën, veranderende behoeften van consumenten, de veranderende rol van overheden en de toenemende globalisering. Bestuurders moeten hun organisaties continue aanpassen aan de kansen en bedreigingen van een steeds turbulentere omgeving. Vele onderzoeken – waaronder mijn eigen – tonen aan dat de meeste strategische veranderingen mislukken of niet de gewenste resultaten produceren. Dit is het strategie executie probleem: de mislukking om resultaten te behalen nadat een ogenschijnlijk goede strategie is ontwikkeld.

De afdeling Strategie Management

De presentatie De Afdeling Strategie Management zet uiteen hoe u een afdeling Strategie Management kunt realiseren. Een afdeling Strategie Management is een organisatie-eenheid die verantwoordelijk is voor het integraal managen van strategieontwikkeling, strategie executie en strategie control. De afdeling is verantwoordelijk voor het coördineren van het hele proces van het analyseren, ontwikkelen, plannen, uitvoeren, monitoren en bijsturen van de strategie. De afdeling ondersteunt het hoger management bij het analyseren en ontwikkelen van de strategie en middenmanagement bij het vertalen, uitvoeren, monitoren en bijsturen van de strategie.

 

PRESENTATIE DE AFDELING STRATEGIE MANAGEMENT

 

Presentatie De Afdeling Strategie Management

 

Goede praktijken gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

Deze presentatie Strategie Executie Succesfactoren is gebaseerd op het onderzoek van Strataegos Consulting oprichter en eigenaar Dr. Arnoud van der Maas naar strategie executie aan Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit – één van de top business schools in Europa. Dit onderzoek is gericht op de redenen voor succes of falen van strategie implementatie of strategie executie.

Al decennia blijkt uit onderzoek dat de meeste strategieën mislukken tijdens de implementatiefase. Het komt maar al te vaak voor dat een ogenschijnlijk goede strategie niet tot de gewenste resultaten leidt. Dit wordt ook wel het strategie implementatie probleem genoemd. Hierdoor zijn de meeste organisaties maar beperkt in staat om de strategie te veranderen. Dit is een groot probleem in hedendaagse turbulente bedrijfsomgevingen waarin snelle strategische verandering noodzakelijk is om te overleven.

Ondanks het cruciale belang van strategie implementatie voor iedere organisatie en de hoge kans van mislukking blijft onderzoek naar dit onderwerp beperkt. Van oudsher is het meeste strategieonderzoek gericht op strategieontwikkeling terwijl de echte uitdaging in strategie implementatie ligt.

De Strategie Spiraal

Het wetenschappelijk onderzoek van Dr. Arnoud van der Maas naar strategie executie identificeerde 15 succesfactoren die van invloed zijn op het succes van een strategie implementatie in publieke en private organisaties. De succesfactoren zijn gebaseerd op meer dan honderd diepte-interviews met bestuurders en managers over de gehele wereld in zowel de publieke en private sector.

De inzichten en goede praktijken die hieruit voortkwamen zijn gebundeld in de Strategie Spiraal – een strategie management raamwerk. Volgens dit model is een succesvolle strategie het gevolg van vijf samenhangende elementen: de ontwikkeling van de strategie, de executie van de strategie, de bijsturing van de strategie, het aanpassen van de organisatie, en het mobiliseren van de mensen die de strategie tot een succes moeten maken.