OVER STRATAEGOS CONSULTING

ORGANISATIES HELPEN BIJ STRATEGIE ONTWIKKELING EN EXECUTIE


Strataegos Consulting is in 2005 opgericht vanuit een overtuiging om het strategisch management van publieke en private organisaties te verbeteren. Strataegos Consulting is gespecialiseerd in strategie consulting met een speciale focus op strategie executie. Ondanks het grote belang voor iedere organisatie is het strategisch management van veel organisaties onvoldoende. Veel organisaties ontbreekt het aan een duidelijke en goed onderbouwde strategie. Ondanks de aanwezigheid van dergelijke strategie mislukken de meeste strategie implementaties in de implementatie fase.

Strataegos Consulting is opgericht om organisaties te helpen bij de ontwikkeling en implementatie van innovatieve en goed onderbouwde strategieën. Dit doen wij vanuit een wetenschappelijke en mensgerichte benadering van strategisch management. Strataegos is opgericht door Dr. Arnoud van der Maas. Door zijn promotieonderzoek naar strategie executie is hij een internationaal expert in strategie executie en strategie implementatie in publieke en private organisaties.


ONZE MISSIE

Onze missie is om onze cliënten te helpen bij het ontwikkelen en implementeren van innovatieve strategieën die duurzame waarde creëren voor klanten, medewerkers, stakeholders, maatschappij en milieu. In samenwerking met onze cliënten ontwikkelen wij een duidelijke strategie, verbeteren wij de organisatiestructuur, cultuur en processen door verspillingen en middelen te minimaliseren, nieuwe inkomsten te generen en tegelijkertijd financiële resultaten en tevredenheid van klanten en medewerkers te verhogen.

ONZE VISIE

Wij zijn een wereldwijd toonaangevende strategie consultancy die klanten helpt bij het ontwikkelen en uitvoeren van strategie. Wij combineren state-of-the-art wetenschappelijk onderzoek met onze strategie consulting praktijk. Onze klanten zoeken onze hulp en advies bij belangrijke vraagstukken die bepalend zijn voor de toekomst van hun organisatie. Steeds komen wij vanuit de combinatie van strategie, bedrijfsvoering en financiën tot het beste resultaat. Onze aanpak kenmerkt zich door een integrale aanpak van strategie ontwikkeling en strategie executie.


ONZE FILOSOFIE

  • Wij ontwikkelen creatieve en innovatieve strategieën en ondersteunen onze klanten bij de implementatie ervan. Daarbij maken wij gebruik van onze operationele ervaring. Een strategie heeft pas waarde wanneer deze succesvol wordt geïmplementeerd in de organisatie.
  • Wij streven altijd naar tastbare resultaten en meerwaarde voor onze klanten. Hierbij onderscheiden wij onszelf door ondernemerschap, strategische visie, analytische vaardigheden en een mensgerichte benadering.
  • Wij ondersteunen onze klanten in het realiseren van een duurzaam voordeel ten opzichte van hun concurrenten. Dit resulteert in hogere omzet, lagere kosten en hogere klanttevredenheid, medewerker tevredenheid en verbeterde financiële resultaten.
  • Wij bieden altijd een onafhankelijk en objectief advies waarbij wij een sterk analytische en op feiten gebaseerde benadering combineren met een sterk gevoel voor menselijke verhoudingen.
  • Wij hebben zelf ook ervaring als ondernemer waardoor wij in staat zijn om ons goed in te leven in de uitdagingen waar onze klanten voor staan.
  • Wij streven naar de hoogste kwaliteit voor onze klanten en zijn toegewijd aan het succes van hun organisaties. Vanuit dit partnerschap bouwen wij met onze klanten aan een duurzame toekomst van hun organisaties.


DE NAAM STRATAEGOS

Het woord Strateeg is afgeleid van het oud-Griekse woord Strataegos en is iemand die bepaalt welke strategie er gevolgd wordt, rekening houdend met de verre toekomst. Strataegos was in het oude Griekenland de algemene benaming voor een legeraanvoerder. De Strataegos werd jaarlijks verkozen om het bevel over de strijdkrachten te voeren. De Strataegos was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de militaire strategie. In antieke Griekse legers en vooral het Spartaanse leger was geen enkele soldaat superieur aan de andere. Dit gold ook voor de Strataegos die meestal voorop in de strijd ging. Deze oude krijgsfilosofie is ook van toepassing op Strataegos Consulting. Net als in het oude Griekenland kan geen stadstaat of organisatie overleven zonder een goede strategie. Net als de antieke Strataegos dient de hedendaagse strateeg zich bezig te houden met zowel de ontwikkeling als de uitvoering van de strategie. Hierbij is een democratische benoeming van de Strataegos en de gelijkheid van alle betrokkenen van groot belang voor succesvolle strategievorming.


OPRICHTER DR. ARNOUD VAN DER MAAS

Dr. Arnoud van der Maas is oprichter van Strataegos Consulting. Arnoud is een ervaren adviseur in strategie en financiën. In 2008 ontving hij de graad van Doctor in Strategisch Management van Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. Door zijn promotieonderzoek is hij een internationaal expert in strategie executie en strategie implementatie in publieke en private organisaties. Dr. Arnoud van der Maas heeft meer dan 13 jaar ervaring als strategie consultant, senior controller, strategisch financieel adviseur en zorgondernemer. Zijn passie is het verbeteren en bestuurbaar maken van organisaties met een focus op strategie, bedrijfsvoering en financiën. Hierbij maakt hij gebruik van zijn wetenschappelijke kennis over strategie en zijn praktische ervaring als strategisch en financieel adviseur van publieke en private organisaties.